Thông tin

Aikibi hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Chuỗi rửa xe thông minh Vietwash.
Ngày đăng tin: 01/10/2018
Aikibi hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Chuỗi rửa xe thông minh Vietwash.
Aikibi hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Hệ Thống Nhà Thuốc Pharmacity.
Ngày đăng tin: 01/10/2018
Aikibi hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí tại Hệ Thống Nhà Thuốc Pharmacity.
Aikibi hân hạnh được cung cấp  hệ thống máy điều hòa không khí Aikibi cho công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
Ngày đăng tin: 10/07/2018
Aikibi hân hạnh được cung cấp hệ thống máy điều hòa không khí Aikibi cho công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho Bar Club No 1.
Ngày đăng tin: 10/07/2018
AIKIBI hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho Bar Club No 1.
AIKIB hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho cửa hàng TOKYO MART.
Ngày đăng tin: 10/07/2018
AIKIB hân hạnh được tham gia thiết kế - thi công hệ thống điều hòa không khí cho cửa hàng TOKYO MART.